Lexikon

Beta-Hydro­xy-beta-methyl-glut­a­ryl-Coen­zym-A-Syn­the­ta­se

(f) Syn­onym: HMG-CoA-Syn­the­ta­se

Das Enzym kata­ly­siert die Syn­the­se von Beta-Hydro­xy-beta-methyl-glut­a­ryl-CoA aus Ace­tyl-Coen­zym A und Ace­toace­tyl-Coen­zym A. Die­se Reak­ti­on ist der geschwin­dig­keits­be­stim­men­de Schritt bei der endo­ge­nen Cho­le­ste­rin­bio­syn­the­se.